facebook

 
     

 

 

De toekomst van de RPV staat op het spel. 

Dat klinkt onheilspellend maar het is helaas werkelijkheid.

Zoals bekend heeft Andries, onze secretaris, vroegtijdig bekend gemaakt dat hij per april 2018 wel wilde stoppen.

Omdat er echter nog geen kandidaten voor zijn functie waren heeft hij dit een jaar uitgesteld, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit een eenmalige besluit is. Want hoelang ga je daar mee door? Hij is duidelijk één jaar.

We zijn de laatste paar jaar naarstig op zoek gegaan naar iemand die zijn werk wil overnemen en ook hebben we in het Mobieltje elk kwartaal een oproep gedaan. Met als resultaat geen kandidaat.

Het is voor het bestuur zo langzamerhand duidelijk dat we, gezien  de praktijk, rekening houden met het feit dat er niemand is voor deze functie.

Het bestuur komt dan bij de harde werkelijkheid, hoe gaan of beter is hoe moeten we verder. Het standpunt van het bestuur is duidelijk het bestuur kan niet  functioneren zonder een goede secretaris.
Als die er niet is dan zal de voorzitter zich in 2019 niet herkiesbaar stellen en als dit scenario zich voordoet dan zal ook de penningmeester zijn functie neerleggen.

U kunt zelf invullen wat de consequentie dan zal zijn en wij als bestuur kunnen ons niet voorstellen dat u dat zou willen.

We wachten de komende paar maanden nog maar even af.

Het bestuur.

Kent u iemand of lijkt het uzelf leuk om de functie van secretaris over te nemen, schroom dan niet en neem contact op met iemand van het bestuur. de telefoonnummers staan op de pagina Bestuur en contactpersonen.