facebook

 
   

2 maart a.s.

Bezoek en rondleiding door Provinciehuis,Tweebaksmarkt 52 8900 HM Leeuwarden.

14.00 uur; Ontvangst met Koffie/thee en cake in de publiekshal,

daarna gaan we onder leiding van 1 of meerdere gidsen ongeveer anderhalf uur op pad.

Deelname is gratis, opgave vóór 20 februari bij Elly 0517 393614