facebook

 
   

Bezoek en rondleiding door Provinciehuis,Tweebaksmarkt 52 8900 HM Leeuwarden.

14.00 uur; Ontvangst met Koffie/thee en cakein de publiekshal,

daarna onder leiding van 1 of meerdere gidsen ongeveer anderhalf uur op pad

Deelname is gratis, opgave vóór 20 februari bij Elly 0517 393614