facebook

Home Agenda Oefengroep Aanmelden Foto's Tip

 

 BESTUUR EN CONTACTPERSONEN

   
Voorzitter: Secretaris / ledenadministratie:
Mevrouw G. v/d Lecq de Heer A. van Pelt
Tel: 058-2120206 De Boarch 11
9001 LV Grou
  Tel: 0566-622232
  secretaris-rpv-lwd@hotmail.com

Penningmeester:    
De heer B. Akkerman  
tel. 058-8440533  

Co÷rdinator oefengroepen: Mobieltje en website, tweede voorzitter
Mevrouw G. Wassenaar de Heer B. Dijkstra
Tel: 06-31041469 Tel: 058-2152497

Algemeen bestuurslid / Activiteitenco÷rdinator:

Mevrouw E. v/d Bos -Venema 2e algemeen bestuurslid: vacant
Tel: 0517-393614  


Redactiecommissie "Mobieltje" Sooscommissie:
de Heer B. Dijkstra Tel: 058-2152497 Mevrouw E. v/d Bos -Venema Tel: 0517-393614
    Mevrouw A. de Haan Tel: 0511-53 96 77
E-mail:     
post-rpv@hotmail.com